Kaip prisisijungti prie FEDI

LITNET FEDI paslauga gali būti teikiama, jei institucija atitinka visas žemiau nustatytas sąlygas:

 1. institucija turi elektroninių tapatybių valdymo sistemą;
 2. institucija turi vieningo prisijungimo sistemą;
 3. yra sudariusi ar sudaro LITNET paslaugų teikimo sutartį arba yra LITNET techninis centras;
 4. institucija tenkina techninius reikalavimus, nustatytus elektroninių tapatybių teikėjams.

Institucija, siekianti naudotis LITNET FEDI paslauga, turi

 1. sudaryti arba papildyti LITNET paslaugų teikimo sutartį,
 2. paskirti asmenį, atsakingą už institucijos IdP ir SP metaduomenų tvarkymą (nurodomas sutartyje),
 3. paskirtas asmuo tvarko  metaduomenis:
  1. registruoja, keičia, šalina institucijos IdP ir SP metaduomenis;
  2. užtikrina, kad institucijos metaduomenys atitiktų LITNET FEDI techninius reikalavimus.

 

Paieška

Metaduomenys


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GÉANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.

Free Joomla! templates by AgeThemes