Techniniai LITNET FEDI reikalavimai

Protokolų naudojimas

LITNET FEDI infrastruktūroje autentifikavimo ir autorizacijos informacijai perduoti yra naudojami šie SAML2 protokolo profiliai:

 • Web Browser SSO profilis;
 • Identity Provider Discovery Service profilis.

Visos LITNET FEDI infrastruktūroje vykdomos komunikavimo operacijos turi atitikti profilį Interoperable SAML 2.0 Profile

Reikalavimai metaduomenims

Bendri reikalavimai IdP ir SP

 • Turi būti palaikomi Name Identifier formatai
  • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
  • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
 • Atributų pavadinimų formato NameFormat reikšmė turi būti urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri.
 • Visų atributų pavadinimams sudaryti yra naudojami šie XML atributai:
  • atributas Name, priskiriant jam Object Identifier reikšmę,
  • rekomenduojama atributas FriendlyName.
 • Visiems mdui ir md elementams turi būti nurodyta:
  • Privaloma nurodyti anglišką informaciją, xml:lang="en",
  • Rekomenduojama nurodyti lietuvių ir kitų palaikomų kalbų versijas.
 • Metaduomenų pasirašymui naudojamas RSA raktas, mažiausiai 2048 bitų ilgio.
 • Elementas <md:Organization> tinkamai aprašo instituciją, nurodant elementus OrganizationNameOrganizationDisplayNameOrganizationURL.
 • Elementas <md:ContactPerson> turi aprašyti contactType=„technical“ ir/arba contactType=„support“ informaciją nurodant mažiausiai el. pašto adresą.
 • Elementas <mdui:DisplayName> turi glaustai identifikuoti paslaugą.
 • Elementas <mdui:Description> turi apibūdinti paslaugą, jos tikslą, neviršijant 140 simbolių.

Reikalavimai SP metaduomenims

 • Elementas <mdui:PrivacyStatementURL> privalo nurodyti autentifikavimo nereikalaujančio puslapio URL, kuriame yra paslaugos privatumo politika. REFEDS gairės privatumo politikos kūrimui...
 • Kiekvienam prašomam atributui privaloma nurodyti RequestedAttribute elementas.
 • RequestedAttribute elementui privaloma nurodyti XML atributą isRequired, reikšmės true arba false.
 • Jeigu SP reikalauja tam tikros (tam tikrų) atributo reikšmės(-ių), privaloma naudoti saml:AttributeValueelementus.
 • Rekomenduojama nurodomas Entity Category atributą, nurodantį atitiktį su GÉANT reikalavimams http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1.

Reikalavimai atributams

IdP privalo palaikyti šiuos atributus

 • cn
 • eduPersonPrincipalName
 • eduPersonTargetedID
 • schacHomeOrganization

Rekomenduojama palaikyti šiuos atributus

 • eduPersonAffiliation
 • eduPersonEntitlement
 • eduPersonScopedAffiliation
 • schacHomeOrganizationType
 • givenName +sn (surname)
 • displayName
 • mail

Rekomenduojama be apribojimų perduoti šiuos atributus:

 • eduPersonTargetedID
 • schacHomeOrganization
 • schacHomeOrganizationType
 • eduPersonAffiliation

Reikalavimai atributų reikšmėms

Reikalavimai atributų žodynams reiškia, kad atributo reikšmės gali būti tik iš išvardintos reikšmių aibės ir konkreti reikšmė priskiriama tik esant įrašytai sąlygai

 • Leidžiamos tokios atributo eduPersonAffiliation reikšmės:
  • member – asmuo, priklausantis institucijos akademinei bendruomenei. Įeina grupės faculty, student, employee, staff;
  • faculty – darbuotojas, vykdantis tyrimo arba mokymo veiklą
  • student - asmuo yra aktyvus studentas, dalyvaujantis studijų programose, klausantis kursų, turintis studijų sutartį su institucija
  • employee – asmuo, turintis darbo santykius (darbo sutartį) su institucija
  • staff – darbuotojas, nepriklausantis faculty grupei, aptarnaujantis, administracijos personalas
  • alum – asmuo, anksčiau turėjęs student statusą
  • affiliate – asmuo, turinis tam tikrų, formalių ar neformalių sąsajų su institucija, bet neturintis akademinės bendruomenės nario (member) statuso
  • library-walk-in – asmuo, turintis leidimą naudotis universiteto resursais, tokiais kaip biblioteka ir pan.
 • schacHomeOrganizationType atitinka SCHAC Attribute Definitions for Individual Data  nustatytą žodyną

Search

Metadata URL


service support, development and promotion in Europe is provided through the GÉANT.

LITNET FEDI is edugain member

Free Joomla! templates by AgeThemes